ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

# เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ