ประจำวัน อังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

# เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ