ประจำวัน อาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

# เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ